Huisregels

  • Voor aanvang van de massage worden een aantal vragen  gesteld mbt gesteldheid en de medisch verleden. Dit om te bepalen of er geen contra-indicaties zijn die een behandeling onverstandig maken.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt danwel geweigerd worden. Zodat ik in de gelegenheid ben meer informatie op te vragen bij de behandelend arts/hulpverlener. Dit alleen met uw toestemming.
  • Vervolgbehandelingen zullen dan pas mogelijk zijn na bovengenoemd consult.
  • Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of andere hulpverlener verwacht ik dat u mij dit meldt. Zodat ik hier rekening mee kan houden.
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt worden.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
  • Ethiek en hygiene staan bij mij hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn clienten dat ook zij hier zorg voor dragen.

Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur voor aanvang geannuleerd worden.